';

SYDV'lerin Gelirleri
2013-05-28
SYDV'lerin Gelirleri
SYDV'lerin gelirleri,
       Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan aktarılan miktardan,
       Her nevi fitre-zekat-kurban derileri ve bağırsak yardımlarından,
       İşletme ve iştiraklerden elde edilecek gelirler,
       Diğer gelirlerden, oluşmaktadır.
      
Fonda toplanan kaynak, Fon Kurulu kararları ile ülke genelinde kurulu bulunan 973 vakfa aktarılmakta, bu kaynakların yanı sıra vakıfların kendi gelirleri de kullanılarak, ihtiyaç sahibi yoksul vatandaşlara ayni ve nakdi yardımlar ulaştırılmaktadır.